Menu

Steun ons onderzoek

We willen hart- en vaatziekten bij vrouwen sneller ontdekken en beter behandelen. Dat is hard nodig, want bij vrouwen is dit een ernstig probleem. Dagelijks sterven in Nederland zelfs 57 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Als we niks doen, nemen deze aantallen alleen maar toe. Onderzoekers van UMC Utrecht werken aan een oplossing.

Dit kunnen en moeten we stoppen…

Doneer nu!

Hart- en vaatziekten zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. Ik vind het essentieel dat er meer onderzoek komt naar het vrouwenhart. Daarom steun ik het onderzoek van harte om hart- en vaatziekten bij vrouwen sneller te ontdekken, beter te behandelen en waar mogelijk te voorkomen. Neelie Kroes, Ambassadeur onderzoek vrouwenhart

Over het onderzoek

Als we niets doen, zal het aantal vrouwen met hartfalen de komende jaren fors stijgen

Hart- en vaatziekten zijn al jarenlang één van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. Dagelijks sterven er in Nederland zelfs 57 vrouwen aan hart-of vaatziekten. Dat zijn méér dan twee vrouwen per uur. Als we niks doen, nemen deze aantallen alleen maar toe. Dit kunnen en moeten we stoppen.

Signalen dat er iets aan de hand is met het hart zijn bij vrouwen vaak anders dan bij mannen. Daarom worden hartziekten bij vrouwen niet op tijd herkend en overlijden nog te veel vrouwen onverwacht en onnodig. Ook is de behandeling van hart- en vaatziekten vaak ontwikkeld en getest bij mannen. En daardoor minder effectief bij vrouwen. Dit moet veranderen.

Onderzoekers van UMC Utrecht werken aan een oplossing. Zij doen onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Met als doel hart- en vaatziekten bij vrouwen sneller te ontdekken, beter te behandelen en waar mogelijk te voorkomen.

Onderzoek naar het vrouwenhart kost veel geld. Vrienden UMC Utrecht werft geld om dit onderzoek mogelijk te maken. Helpt u mee? Steun ons onderzoek naar hartfalen bij vrouwen!

 

Onderzoek naar hartfalen bij vrouwen

1/5Bloedtest voor vroege diagnose

Hartfalen is een syndroom waarbij het hart niet in staat is om het lichaam van voldoende bloed te voorzien. Dat gaat gepaard met benauwdheid, slechte kwaliteit van leven, en een slechte prognose. Voor het type hartfalen dat veel bij mannen voorkomt zijn effectieve medicijnen beschikbaar. Voor het type hartfalen dat vaker bij vrouwen voorkomt is dat niet zo. Vrouwen lijden vaker aan diastolisch hartfalen. De reden voor dit verschil in hartfalen tussen mannen en vrouwen is onbekend. Daarnaast is de diagnose van diastolisch hartfalen ook lastig te stellen, waardoor hartfalen bij vrouwen vaker gemist wordt. Om zowel de diagnose als behandeling te verbeteren is onderzoek nodig.

Dit onderzoek is van start gegaan dankzij Ditzo en de Hartstichting, maar we zijn er nog niet!

Mooi als we straks voor patiënten echt het verschil kunnen maken Het verhaal van onderzoeker Hester den Ruijter
Onderzoeker: Hester den Ruijter

2/5Eigenschappen cellen in kleine vaten

De laatste jaren zijn we erachter gekomen dat er grote verschillen zijn tussen hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen. Vrouwen krijgen bijvoorbeeld veel vaker een vorm van hartfalen die nog niet goed te behandelen is (diastolisch hartfalen). Bij mannen ligt de oorzaak van hartfalen vaak in de grote bloedvaten rondom het hart, maar bij vrouwen zijn dat juist de kleinere bloedvaten.

In mijn onderzoek richt ik me op die kleine vaatjes, omdat we daar nog veel minder over weten dan de grote bloedvaten. Ik wil in kaart brengen of kleine vaten en het bloed daarin zich anders gedragen dan de grote vaten. En hoe we de behandelmethoden voor vrouwen kunnen verbeteren. Uiteindelijk zal dit hopelijk leiden tot een betere kwaliteit van leven, minder ziekte en minder sterfte onder vrouwen.

In 2013 werd het consortium Queen of Hearts opgericht, waarbij wetenschappers samen zoeken naar een oplossing om diastolisch hartfalen eerder op te sporen. Dankzij de Hartstichting is dit onderzoek van start gegaan, maar we zijn er nog niet!

Bij mannen bevindt het probleem zich vaak in de grote bloedvaten in en om het hart. Bij vrouwen is dit anders. Het verhaal van onderzoeker Suzanne Korporaal
Onderzoeker: Suzanne Korporaal

3/5Risicofactoren beter in kaart

In dit onderzoek analyseren we met behulp van een database van 100.000 patiënten de verschillen in risicofactoren tussen mannen en vrouwen voor het ontwikkelen van het niet goed behandelbare type hartfalen. Deze patiënten zijn doorverwezen door de huisarts in verband met hartklachten.

Door deze risicofactoren beter in kaart te brengen, kunnen we op tijd behandelen en daardoor dit type hartfalen mogelijk voorkomen. Aangezien dit type hartfalen het meest bij vrouwen voorkomt, hopen we met behulp van het dit onderzoek ook te ontdekken welke groep vrouwen het grootste risico loopt op ziekenhuisopname voor hartfalen of op overlijden. Voor die groep is tijdige behandeling van het grootste belang..

Dit onderzoek is van start gegaan dankzij ZonMW, maar we zijn er nog niet!

Ik wil de risicofactoren voor vrouwen beter in kaart brengen Het verhaal van Anouk Eikendal
Onderzoeker: Anouk Eikendal

4/5Nieuwe hartspier ontwikkelen met vrouwelijke hartspiercellen & hartspierreparatie

Ik ga met mijn onderzoek de verschillen tussen mannen en vrouwen op het allerkleinste niveau (moleculair en cellulair) analyseren. Hartfalen bij vrouwen werkt namelijk heel anders dan bij mannen. Dat weten we pas sinds kort, en daardoor zijn veel bestaande behandelmethoden minder effectief bij vrouwen.

Als ik de verschillen tussen mannen en vrouwen kan ontdekken, kunnen we een nieuwe hartspier en een soort pleister van hartweefsel ontwikkelen, die een falend vrouwenhart veel beter kunnen ondersteunen. Als dat lukt zetten we met dit onderzoek een eerste en heel belangrijke stap in gerichte hersteltherapie voor vrouwen met hartfalen.

We ontwikkelen een vrouwelijk hartfalenmodel waarmee we op zoek gaan naar krachtigere medicijnen. Het verhaal van onderzoeker Alain van Mil
Onderzoeker: Alain van Mil

5/5Risicoprofielen opstellen voor behandeling op maat

Lang niet alle hartpatiënten worden nu gevraagd om mee te doen aan onderzoeken naar hart- en vaatziekten, of zijn in staat om daarmee in te stemmen. Dat vind ik zonde. Daarom ga ik voor mijn onderzoek alle gegevens uit bestaande onderzoeken combineren met nog ongebruikte data uit de dagelijkse zorg, anoniem of na toestemming. Met die data kunnen we risicoprofielen opstellen die specifiek voor mannen of vrouwen zijn. Door per patiënt te kijken naar de oorzaak van hun hart- of vaatziekte kunnen we met de risicoprofielen uit dit onderzoek voor iedere individu bepalen waar de risico’s liggen en daarmee de beste behandeling kiezen.

We gaan risicoprofielen opstellen die specifiek voor mannen of vrouwen zijn. Het verhaal van onderzoeker Folkert Asselbergs
Onderzoeker: Folkert Asselbergs

Dagelijks sterven in Nederland 57 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Dat zijn meer dan twee vrouwen per uur.

Wie zijn wij

Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis financiert wetenschappelijk onderzoek en projecten om het verblijf in ons ziekenhuis te veraangenamen. Wij willen nieuwe behandelingen en innovaties in de zorg stimuleren en bespoedigen, daar is veel onderzoek voor nodig. Daarnaast willen we het verblijf van alle patiënten zo prettig mogelijk maken. Niemand ligt vrijwillig in het ziekenhuis; als je er dan toch ligt, verdien je de allerbeste zorg, aandacht én behandeling.

Dankzij giften van onze donateurs kunnen we de zorg voor onze patiënten verbeteren en het verblijf zo prettig mogelijk maken.